شین یون بوک (با بازی مون گیون یونگ) دختری با استعداد در زمینه نقاشیه. اون برای پیدا قاتلین پدرش و همچین پیدا کردن استادش که بهش یاد داد چطور نقاش بزرگ بشه خودش به شکل پسرها در میاره .کیم هونگ دو (با بازی پارک شین یونگ ) کسیه که به یونگ بوک یاد داد که چطور نقاشی بکنه و در ادامه روبط انها دوستانه و صمیمیتر میشه

پسورد در صورت نیاز : myaigoo

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04 

Episode 05

Episode 06

Episode 07

Episode 08

Episode 09 

Episode 10 

Episode 11   پسورد این قسمت porelicious

Episode 12

Episode 13 

Episode 14 

Episode 15 

Episode 16 

Episode 17

Episode 18

Episode 19

Episode 20

پشت صحنه :

Special 1

Special 2