این سریال داستان زندگی یه رقاص در دوره جوسیونه  شاعر و نوازنده ای به نام هوانگ جین یی کسی که وقتی عشق اون در بوته آزمایش قرار گرفت خودوش وقف هنر کرد این مجموعه همچین داستان غم انگیز زنی را به تصویر میکشه که در جامعه با سختیها و مشکلات زیادی مواجه میشه . این درام قبل از پخش اولیه مورد توجه قرار گرفته بود چون خانم  ها جی ون نقش هوانگ جین (میونگ وول) را در این سریال باز میکنه و وانگ بیت نا  هم نقش یه رقاص درهمون دوره را بازی میکنه که نسبت به استعدادهای هوانگ جین یی حسودیش میشه .جانک کیون سوک بازیگر نقش کیم اون هو اشراف زاده ایه که عاشق هوانگ جین میشه ولی به علت تضاد طبقاتی عشق اونها بر خلاف عرف اجتماعیه که در فیلم میمیره .

 

 

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04

Episode 05

Episode 06

Episode 07

Episode 08

Episode 09

Episode 10

Episode 11

Episode 12

Episode 13

Episode 14

Episode 15

Episode 16

Episode 17

Episode 18

Episode 19

Episode 20

Episode 21

Episode 22

Episode 23

Episode 24

زیر نویسها