ممنوعیت شعر اتل،متل، توتوله توسط وزارت ارشاد

 

وزارت ارشاد شعر "اتل،متل،توتوله" را به دلایل زیر ممنوع كرد:

1.وجود كلمات توتوله، پستان و تحریك كودكان
2.استفاده از كشور هندوستان
3.زن كردی
4.ترویج فساد و بی حجابی...

شعر اصلاح شده: اتل متل زباله، گاو حسن باحاله، هم شیر داره هم آستین، شیرشو بردن فلسطین، بگیر یك زن راستین، اسمشو بذار حكیمه، كه چادرش ضخیمه!!!