آلبوم جدید شهاب تیام به نام ضربان - دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ

01 - آخر ادا بودی [192] [128] [64] [24]
02 - حادثه [192] [128] [64] [24]
03 - هیچکی منو دوست نداره [192] [128] [64] [24]
04 - مهر سکوت [192] [128] [64] [24]
05 - نکنه میترسی [192] [128] [64] [24]
06 - شوخی شوخی [192] [128] [64] [24]
07 - تقدیر [192] [128] [64] [24]
08 - ضربان [192] [128] [64] [24]
09 - ضروری [192] [128] [64] [24]